optymalizacja

Uprawy roślin

We współczesnym rolnictwie oprócz generowania wysokich plonów, musimy również zapewnić odpowiednią jakość gleby na nadchodzące lata. Niezbędne środki ochrony roślin i uprawy roli narażają zarówno glebę, jak i roślinę na stres. Oznacza to, że często nie można zebrać całego potencjału plonów z tego obszaru.

Naturalny środek wzmacniający rośliny rootac® stymuluje wzrost korzeni i roślin oraz czyni je bardziej odpornymi. Gnojowica wzbogacona dodatkiem do gnojowicy lagoon jest bardziej jednorodna i bardziej płynna. Składniki odżywcze rozkładają się równomierniej w glebie, a zapach ulega zmniejszeniu.

rootac®

środek wzmacniający rośliny poprawiający ich odporność i kondycję zdrowotną

 • zapewnia wydajność i jakość zbiorów poprzez
 • aktywację zdrowia roślin (wyższa tolerancja na stres, np. podczas stosowania herbicydów)
 • stymulację wzrostu korzeni i roślin (zwiększa zdolność absorpcji wody i składników odżywczych)
 • zintensyfikowanie budowy kwiatów
 • stymulację procesów metabolicznych
 • wyższą zawartość cukru i skrobi
 • bardziej jednolitą klasyfikację, jednolitość owocu
 • przedłużenie okresu trwałości łatwo psujących się produktów takich jak warzywa i owoce
 • Naniesione na niemiecką listę środków wzmacniających rośliny w Państwowym Urzędzie Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności

lista FiBL

umieszczony na wykazie środków dla
gospodarstw ekologicznych w Niemczech (FiBL)

lagoon

wzbogacacz gnojowicy

 • produkuje enzymy rozkładające włókno
 • zmniejsza pływający kożuch i osad
 • zwiększa płynność
 • redukuje koszty pompowania i mieszania
 • lepsze rozprowadzenie na polu
 • redukuje emisję zapachów
 • przetworzona gnojowica może być wykorzystywana do produkcji biogazu bez żadnych problemów
 • wyższa aktywność biologiczna
 • nieszkodliwe dla zwierząt i środowiska
 • łatwe w stosowaniu

Opinie naszych klientów

lagoon – gospodarstwo z chowem krów

Na niektórych gospodarstwach nie skarmia się kiszonki, zwierzęta otrzymują podczas zimy tylko słomę i pasze treściwe. Na danym gospodarstwie przed zastosowaniem lagoon w gnojowicy była widoczna 50 cm warstwa w postaci kożucha. Spowodowane było to faktem, że w gnojowicy znajdowało się dużo niestrawionych włókien wydalonych przez zwierzęta. Rozmieszanie tej gnojowicy w różnych miejscach zajmowało więcej jak 1 godzinę. lagoon został zastosowany regularnie co dwa tygodnie, według instrukcji. W kwietniu górna warstwa zmniejszyła się o dobre 15 cm. Do wymieszania gnojowicy wystarczyło 10 minut aby uzyskała homogenną konsystencję. Zapach, który się wydobywał był dużo słabszy niż przed zastosowaniem lagoon. Przy rozprowadzaniu na polu można było zauważyć równomierne rozłożenie na powierzchni, gnojowica była bardziej płynna i homogenna.

lagoon – hodowla prosiąt

U jednego z gospodarzy występował dosyć często problem z martwicą uszu u prosiąt, głównie między 6 a 8 tygodniem ich życia. Wraz z weterynarzem zauważyli, że od czasu kiedy zaczął stosować lagoon, potrzebuje o wiele mniej medykamentów. Rozpuszczony w wodzie lagoon wlewał między ruszta co trzy tygodnie, a więc 2 × w ciągu 8 tygodni. Od tego czasu problemy z martwicą są minimalne. Weterynarz jest zdania, iż przyczynił się do tego fakt, że nastąpiła redukcja amoniaku w chlewie.

lagoon – w zbiorniku na gnojowicę

Na początku stycznia jeden z gospodarzy rozpoczął stosowanie lagoon, co 14 dni wlewał bezpośrednio do zbiornika. W połowie lutego zbiornik był już na tyle pełny, że był zmuszony, przed rozpoczęciem mieszania, część gnojowicy odpompować. Już po krótkim mieszaniu gnojowica była zupełnie płynna. W późniejszym czasie, tuż przed wywiezieniem na pole, proces mieszania odbył się bardzo szybko, co spowodowało również oszczędność czasu. Miejsca w których zawsze zostawało najwięcej osadu nie zostały co prawda do końca opróżnione, jednak nie musiał jak zwykle rozpuszczać tego osadu wodą aby osiągnąć równomierny rozrzut.