optimaliseert de

Akkerbouw

In de moderne akkerbouw moet naast een hoge opbrengst ook de kwaliteit van de bodem voor de volgende jaren worden gewaarborgd. Noodzakelijke gewasbeschermings- en grondbewerkingsmaatregelen belasten zowel de bodem als de plant. Daardoor is het vaak niet mogelijk om het volledige opbrengstpotentieel uit het areaal te halen.

Het natuurlijke plantversterkende middel rootac® stimuleert de wortel- en plantengroei, waardoor de plant meer weerstand krijgt. Drijfmest opgewaardeerd met lagoon is homogener en vloeibaarder. De voedingsstoffen worden gelijkmatiger in de bodem verdeeld en de geur vermindert.

rootac®

natuurlijke plantversterker

 • bevordert opbrengstprestaties en kwaliteit door:
 • activering van de plantengezondheid (hogere stresstolerantie, zoals bij het gebruik van herbiciden)
 • stimulering van wortel- en plantengroei (verhoogt de opnamecapaciteit van water en voedingsstoffen)
 • intensievere bloemvorming
 • stimulering van stofwisselingsprocessen
 • hoger suiker- en zetmeelgehalte
 • gelijkmatigere sortering, uniformiteit van de vruchten
 • langere houdbaarheid van bederfelijke producten zoals groenten en vruchten
 • Opgenomen in de lijst van plantversterkende middelen bij het Federaal Bureau voor Consumentenbescherming en Voedselveiligheid (BVL Duitsland 00A473-00/00).

FiBL-lijst

geschikt voor gebruik in de
biologische productie

lagoon

mest verbeteraar

 • vezelafbrekende enzymen worden geproduceerd
 • vermindert de kans op korstvorming, zinkende lagen en drijvende lagen
 • verhoogt de vloeibaarheid
 • vermindert de inspanning m.b.t. mixen en pompen
 • betere verdeling aan het oppervlak
 • vermindert de geuremissies
 • de behandelde mest kan probleemloos in de biogasinstallatie
 • hogere biologische activiteit
 • veilig voor de dieren en het milieu
 • de toepassing is eenvoudig

Ervaringen van onze klanten

lagoon – in een “hooimelk”-boerderij

In een “hooimelk”-boerderij wordt geen kuilvoer gebruikt, in de winter wordt alleen hooi en krachtvoer gevoerd. Vóór lagoon gebruikt werd lag er een 50 cm dikke drijvende deksel op de drijfmest, aangezien natuurlijk veel onverteerd vezelmateriaal weer uitgescheiden werd door de dieren. Het mixen van de vloeibare mest duurde meer dan 1 uur. lagoon werd regelmatig gedoseerd, elke twee weken, zoals beschreven in de instructies. In april was de drijflaag gekrompen tot ongeveer 15 cm. In iets minder dan 10 minuten kon de vloeibare mest worden omgezet in een homogene massa en was het op te wakkeren vanaf één plek. De geur die daarbij werd uitgestoten was veel aangenamer en milder dan vóór het gebruik van de lagoon. Bij het uitspreiden van de drijfmest op het veld, met de drijfmesttanker, was er een gelijkmatigere verdeling aan het oppervlakte, omdat de mest vloeibaarder en homogener is.

lagoon – in de varkenshouderij

Een boer had vaak last van oornecrose bij zijn biggetjes, vooral met zijn biggetjes in de leeftijdsgroep 6 tot 8 weken. Samen met de dierenarts viel het de boer op dat er minder medicijnen nodig waren, sinds lagoon werd ingezet. Hij loste lagoon op in water en goot het, 2 keer in 8 weken , tussen de spleten. Sindsdien is er amper nog oornecrose. De dierenarts vermoedt dat het komt door een reductie van het ammoniak-gehalte in de stal.

lagoon – in de drijfmestput

Begin januari begon een boer met het gebruiken van lagoon. 14 dagen lang heeft hij lagoon, door de spleten, in de drijfmestput gegoten. Medio februari was de mengmestput zo vol dat de boer eerst een kleine hoeveelheid moest afpompen, voordat hij kon beginnen met mixen. De mest was na korte tijd mixen al vloeibaar. Later, voor verspeiding op het land, kon hij zijn gemixte product gebruiken om de hele drijfmest voor het eerst in stroomversnelling te brengen en dát met een aanzienlijke tijdwinst. De hoeken van de mengmestput, waarin altijd grotere hoeveelheden gedeponeerd worden, zijn niet helemaal vrij geworden. Het hoefde niet, zoals gebruikelijk, met water te worden verdund om om een gelijkmatige verdeling mogelijk te maken.