Optimalizace

Zemědělské půdy

V moderním zemědělství musí být na orné půdě kromě vysokých výnosů zajištěna i kvalita půdy pro následující roky. Nezbytná opatření na ochranu rostlin a kultivaci půdy vystavují půdu i rostliny stresu.To vše vede často k nižším výnosům.

Přírodní posilovač rootac® stimuluje růst kořenů a rostlin – činí tak rostliny odolnější. S bakteriemi z přípravku lagoon vylepšíte Vaši kejdu, která bude homogennější a tekutější. Živiny budou v půdě rovnoměrně rozděleny a snižuje se zápach.

rootac®

přírodní posilovač rostlin

 • podporuje výnos a kvalitu prostřednictvím
 • aktivace zdraví rostlin (vyšší tolerance vůči stresu, např. během používání herbicidů)
 • stimulace -růstu kořenů a zdravý vývoj celé rostliny (zvyšuje absorpční kapacitu vody a živin)
 • intenzivnější tvorba květů
 • stimulace metabolických procesů
 • vyšší obsah cukru a škrobu
 • rovnoměrné třídění a jednostnost plodů
 • prodloužení trvanlivosti rychle se kazících výrobků jako je zelenina a ovoce
 • Zahrnuto do seznamu posílení rostlin u federálního úřadu pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin (BVL 00A473-00/00).

seznam FiBL

zařazeno v seznamu prostředků pro
ekologické zemědělství v Německu (FiBL)

lagoon

zvyšuje užitek kejdy

 • produkuje enzymy rozkládající vlákno
 • eliminuje tvorbu plovoucí vrstvy usazenin, snižuje tvorbu krusty a vrstvy
 • zvyšuje tekutost
 • snižuje náklady na čerpání a míchání
 • lepší aplikace na povrchu
 • snižuje emise zápachu
 • ošetřená kejda se může bez problémů použít do biplynových stanic
 • vyšší biologická aktivita
 • úplně nezávadné pro zvířaty a životní prostředí
 • snadná manipulace

Názory našich zákazníků

lagoon – u mléčného skotu

U „seného mléka“, kde používají přes zimu jen seno a koncentrované krmivo, odpovídala 50 cm plovoucí vrstva usazeniny před použitím lagoon na kejdě, samozřejmě zde nalezneme nestrávené vláknité materiály, které jsou zvířaty znovu vylučované. Tato kejda na různých místech skladování vás stojí hodinu času míchání navíc. lagoon je pravidelně dávkován každé dva týdny. Díky aplikaci byla v dubnu plovoucí vrstva usazeniny snížená o 15 cm. Během necelých 10 minut se kejda změnila na homogenní hmotu. Výsledný zápach byl mnohem příjemnější a mírnější než před použitím lagoon. U aplikace pomocí fekální cisterny bylo zřetelné, že kejda je rovnoměrně rozložená po poli – byla tekutější a homogenní.

lagoon – v chovu selat

Jeden farmář měl často problémy znovu a znovu s ušními nekrózami u jeho selat, většinou v období 6 - 8 týdnů. Spolu s veterinářem si všiml, že od doby, kdy používá lagoon potřebuje méně léků. lagoon rozpuštěný ve vodě aplikoval každé 3 týdny mezi rošty, respektive 2 krát za 8 týdnů. Od té doby téměř neexistují ušní nekrózy. Veterinář věří, že je to díky sníženému obsahu amoniaku ve stáji.

lagoon – v jímce

Na začátku ledna, začal zemědělec lagoon dávkovat každých 14 dní do předjímky – kanálu. Uprostřed února byla jímka tak plná, že musel odčerpat aby mohl promíchat. Kejda byla po krátkém čase míchání tekutější, měla lepší homogenitu, méně sedimentu a dala se okamžitě aplikovat na poli. V rohách také nic nezůstalo, nemusela být použita žádná voda pro rozředění. Kejda byla rovnoměrně apklikována na poli.