Testované kompetence

Certifikace ma svůj význam v mnoha oblastech. Jejím účelem je zavádět ale i rozvíjet standartní kvalitu, dále musí vše zdokumentovat a zpřístupnit veřejnosti. U krmných doplňků je externí audit prováděný certifikačním orgánem již standartem.

 

GMP+

Krmivové doplňky jsou citlivým zbožím, u něhož je ve výrobě, skladování a prodeji dle nařízení o hygieně krmiv nutná zvýšená opatrnost. Certifikace GMP+ je speciálně pro potřeby v oblasti výživy zvířat. To zahrnuje ochranu před kontaminací, stejně tak rychlou a spolehlivou cestu sledování produktu. Od zavedení ISO 9001, HACCP, které jsou mezními hodnotami pro bezpečnost krmiv a základních podmínek, tvoří GMP+ FSA komplexní přístup certikace a stává se standartem ve všech zemích.

Firma jbs se k tomuto sytému připojila již v roce 2006 a každý rok podléhá nezávislému certifikačnímu auditu.

Více se dozvíte na: www.gmpplus.org

 

Food Responsibility Assurance

Tento certifikát znamená udržitelnou ekonomickou aktivitu. To znamená: sociální, ekologické a ekonomické otázky, které je potřeba znovu zvážit a dovést k rozumnému přístupu. Tímto přístupem německý průmysl neustále přispívá k prosperitě a ochraně životního prostředí nejen v Německu, ale i v jiných částech světa.

Více se dozvíte na: www.gmpplus.org

 

GMO-free (Bez GMO)

Aby společnost GMP uspokojila poptávky po krmivem bez GMO vložila GMP+standart GMP+ MI105 vše dohromady a VLOG to akceptuje. Je proto nezbytně nutné, aby byl celý výrobní řetežec a tedy i použité krmivo, označeno bez GMO. Certifikace podle kontroly GMO opravňuje společnost JBS dodávat všechny krmiva majitelům zvířat, které produkují potraviny bez genetického inženýrství. V případně potřeby Vám rádi předložíme GMO (GVO) osvědčení pro příslušné výrobky.

 

VLOG verified (ověřeno VLOG)

Pečeť VLOG je udělována Asociací pro potraviny bez genetického inženýrství. Tento certifikát obdrží výrobci krmiv. Krmivo je testováno na geneticky modifikované organismy. Jen při úspěšném auditu mohou tyto produkty být označeny VLOG pečetí.

Více se dozvíte na: www.ohnegentechnik.org

 

QS.

V QS- systému se mohou nechat certifikovat nejen podniky zabývající se vyrobou krmiv, ale i podniky potravinového průmyslu. Cílem je, aby byl uspořádaný celý řetězec podle kvalitativních kritérií od krmiv až po potraviny. Audit se provádí v dvouletém rytmu. QS a GMP+ se vzájemně uznávají za předpokladu, že QS provozy budou audit provádět ročně a GMP+ provozy se nechají registrovat v QS-databázi.

Obchodníci, kteří prodávají výlučně pytlové, případně balené výrobky jako jbs, jsou v systému QS osvobozeni od povinnosti certifikace. I přesto jsme se nechali do toho systému zaregistrovat, abyste nás Vy i Váš auditor mohli kdykoli vyhledat v QS databázi.

Více se dozvíte na: www.q-s.de

 

DE-ÖKO-006

Provozy, které budou hospodařit podle Eko-směrnic, mohou aplikovat pouze krmiva, které jsou ekologicky certifikované. Firma jbs je stejně jako výrobci minerálních krmiv pro hovězí dobytek certifikována Eko - kontrolní stanicí ABCert. Přitom bude výroba, skladování a složení výrobků každoročně přezkoušeno na konformitu s ekologickou vyhláškou.

Více se dozvíte na: www.abcert.de, www.fibl.org

 

DLG

Německá testovací společnost DLG nabízí firmám testování výrobků se zveřejněním výsledků na internetových stránkách DLG www.dlg.org/testlandwirtschaft.html. Podle druhu výrobků má DLG vyvinuté testovací metody pro techniku, provozy a krmiva.

Provozy a krmiva jsou každoročně podrobovány kontrole, aby se zabezpěčila neměnná kvalita.

Více se dozvíte na: www.dlg.org

 

DVG

Německá veterinárně-medicínská společnost (Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft) podle přísných směrnic testuje kromě jiného i dezinfekční prostředky a zveřejňuje listinu testovaných výrobků z potravinářské oblasti a chovu zvířat na internetových stránkách, která je všem uživatelům dostupná bez omezení. K příslušnému obchodnímu názvu výrobku je uvedená požadovaná teplota, doba působení, koncentrace a účinnost. Halamid najdete na seznamu pro chov zvířat.

Více se dozvíte na: www.desinfektion-dvg.de

 

IBR-free (Bez IBR)

Při výrobě mymom® start - pasty pro telata jsou používané pouze mléčné složky, které jsou bez IBR. Výrobce tuto záruku předkládá jbs.

To by Vás také mohlo zajímat ...