jbs güllezusatz

dodatek do gnojowicy

W skrócie

 • produkuje enzymy rozkładające włókno
 • zwiększa płynność
 • wiąże azot
 • zmniejsza straty składników odżywczych
 • redukuje koszty pompowania i mieszania
 • redukuje emisję zapachów
 • pozytywny wpływ w biogazowniach
 • nieszkodliwy dla zwierząt i środowiska
Zastosowanie jbs ferkelpaste® imuvit i dodatku do gnojowicy w Polsce

Klient z Polski (Śląsk) od około roku stosuje u prosiąt jbs ferkelpaste® imuvit. Jest bardzo zadowolony z tego produktu, zauważył, że ma zdecydowanie mniej strat prosiąt zwłaszcza w przypadku większych miotów. Ten sam klient podzielił się z nami szczególnym spostrzeżeniem na temat jbs dodatku do gnojowicy, który stosuje na odchowalni prosiąt. Gospodarz ten posiada 50 loch w cyklu zamkniętym, prosięta odsadza w 4 tygodniu życia i przebywają one tam 8 tygodni, do osiągniecia około 35 kg wagi.

W przeszłości, szczególnie u 6 - 8 tygodniowych prosiąt, występowały często powtarzające się problemy z martwicą uszu. Wraz z lekarzem weterynarii zaobserwowali, że od kiedy klient ten stosuje jbs güllezusatz – dodatek do gnojowicy nie ma potrzeby stosowania antybiotyków czy szczepionek przeciw martwicy uszu. Dodatek do gnojowicy rozpuszcza w wodzie i wlewa przez ruszta co 3 tygodnie, czyli 2 razy w ciągu 8 tygodni. Od momentu zastosowania dodatku do gnojowicy nie ma prawie żadnych przypadków martwicy uszu, lekarz weterynarii uważa, że ma to związek z obniżoną zawartością amoniaku w chlewni. To wyjaśniałoby również fakt, że problem dotykał większe prosięta. Przy pełnej chlewni jest więcej gnojowicy pod rusztami, co prowadzi do zwiękaszania się zawartości amoniaku w gnojowicy i w powietrzu.

jbs bakterie do gnojowicy: prosty produkt o ogromnym działaniu!

Gnojowica jest cenna! zapach = straty

Wydaliny naszych zwierząt hodowlanych są pełne składników pokarmowych, ponieważ pasza zawsze jest wyodrębniona tylko w pewnym stopniu. Ciężko strawne składniki większości włókien przeważnie lądują kompletnie w zawiesinie gnojowicy i może to prowadzić do tworzenia się warstw pływających o złej lepkości.

jbs güllezusatz: gnojowica jest cenna! zapach = straty

Nieprzyjemny zapach jest nie do uniknięcia. Każde jego powstanie sygnalizuje utratę składników odżywczych, które się ulatniają i postrzegamy je jako zapach. Obejmuje to tworzenie lotnego amoniaku z przemian mocznika, jak również powstawanie nieprzyjemnego zapachu z lotnych kwasów tłuszczowych, takich jak kwas masłowy i kwas octowy.

jbs güllezusatz pomaga kierować procesami reakcji w gnojowicy w ten sposób, że materiał włóknisty jest zredukowany oraz traci mniej składników odżywczych.

Gnojowica jest cenną substancję – podnosi opłacalność!

Straty składników pokarmowych w gnojowicy są większe, im bardziej się porusza i im dłużej się ją przechowuje. Bakterie w jbs güllezusatz używają składników odżywczych w gnojowicy do rozmnażania i produkcji enzymów rozkładających włókno. Te ciała stałe mogą być rozłożone w gnojowicy, koszt pompowania i mieszania jest zmniejszony, a zawiesina może być lepiej rozprowadzona na polu.

jbs güllezusatz stanowi liofilizowany proszek z żywymi mikroorganizmami, który dodaje się w małych ilościach do gnojowicy. Rodzaj magazynowania gnojowicy jest nieistotny.
Dawka jest uzależniona od liczby zwierząt i objętości gnojowicy, dodatek powinno się podawać co 2 tygodnie; najlepiej podczas mieszania.Produkt rozcieńczyć z wodą i wlać wprost do zawiesiny.
jbs güllezusatz funkcjonuje we wszystkich temperaturach i może być stosowany nawet podczas mrozu.

Wielkość pojemnika

woreczek aluminiowy 500 g

Magazynowanie

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, najlepiej w lodówce. Pomiędzy użytkowaniem worek dobrze zamknąć (klipsem, gumą lub taśmą).

jbs güllezusatz nie zawiera żadnych składników chemicznych lub obciążeń wodnych. Może być stosowany do każdego gatunku gnojowicy.

Dawkowanie 14-dniowe

liczba krów / bydła opasowegojbs güllezusatz
1 3,5 g
50 175 g
100 350 g
200 700 g
400 1400 g
itd.  
liczba tucznikówjbs güllezusatz
1 0,5 g
500 250 g
1000 500 g
2000 1000 g
3000 1500 g
itd.  
liczba
loch
jbs güllezusatz
1 1,2 g
100 120 g
200 240 g
400 480 g
800 960 g
itd.  
liczba warchlaków (8 - 28 kg)jbs güllezusatz
1 0,1 g
200 20 g
400 40 g
800 80 g
1600 160 g
itd.  

Wpływ na gnojowicę

Efekt numer 1 – płynność

Bakterie w jbs güllezusatz odżywiają się substancjami odżywczymi z gnojowicy i wytwarzają enzymy rozkładające błonnik. Tak więc ciała stałe mogą być rozkładane w gnojowicy. Może on być mieszany lub pompowany z mniejszym wysiłkiem. Zbiornik można łatwo opróżnić, osad jest mniej błotnisty. Przy rozworzeniu gnojowicy na pole jest ona równomiernie rozłożona.

Efekt numer 2 – kontrola zapachu

jbs güllezusatz: działa na lotne kwasy tłuszczowe

Uciążliwość zapachów dla sąsiadów, dla Państwa i dla zwierząt w oborze znacząco się zmniejsza. Nie tylko amoniak charakteryzuje zapach nawozu naturalnego, także lotne kwasy tłuszczowe (LKT’S) wytwarzają nieprzyjemny zapach.

Dodatek jbs güllezusatz wiąże lotne kwasy tłuszczowe, które później przy użytkowaniu gnojowicy w biogazowni „zmienia” się w metan.

Efekt numer 3 – biogaz

jbs güllezusatz: wyniki testów wydajności metanu
Krajowe Laboratorium Rolnictwa w Hesse, ośrodek rolniczy Eichhof

Wpływ dodatku jbs güllezusatz na produkcję biogazu określa się w doświadczeniu okresowym. W fermentacji z dodatkiem jbs güllezusatz w fermentatorze zauważono pozytywny wpływ na produkcję gazu. Zmierzono go zarówno w czystej gnojowicy, jak również w przypadku gnojowicy z kukurydzą gdzie wydajność metanu była o 5 % wyższa w porównaniu do obu gnojowic bez użycia jbs güllezusatz.

Eksperyment ten pokazuje, że po obróbce gnojowicy, zawartość dostępnych składników pokarmowych była większa, zostały one przetworzone przez bakterie w bioreaktorze w biogaz.

Przez większą wydajność metanu można zużyć mniejszą ilość substratu.
Przykład: W przypadku osiągnięcia 500 kW w fermentatorze z większym 5 % udziałem metanu można zaoszczędzić około  1 t kukurydzy na dzień.

Wrażenia z praktycznego zastosowania

jbs güllezusatz: proste stosowanie
W skrócie
 • proste stosowanie
 • zmniejszenie frakcji włókna (NDF), szczególnie niestrawnego (ADF)
 • zmniejszona zawartość amoniaku
 • zauważalna poprawa w mieszaniu
 • znaczne zmniejszenie zapachu podczas mieszania

jbs güllezusatz został wykorzystany u byków rzeźnych w praktycznych warunkach z towarzyszącymi im analizami gnojowicy. W dwóch prawie identycznych oborach z około 200-ma zwierzętami w końcowym okresie tuczu przez 2,5 m-ca dodawano jbs güllezusatz. Co 14 dni rozpuszczano w wodzie jbs güllezusatz i wprowadzano w różnych miejscach w gnojowicy. Wcześniej pobrano próbki, które zostały zbadane w LUFA na zawartość składników.

Ponieważ zwierzęta w oborze kontrolnej były nieco młodsze niż w oborze ze stosowanym dodatkiem wartości wyjściowe są różne, zwłaszcza w zawartości suchej masy, których to dotyczy. Ciekawe jest to, że rozwój niektórych parametrów znacznie się różni w okresie testowym. Zestawienie dawki w obu oborach było bardzo podobne i nie zmieniło się podczas badania.

Po czwartym zastosowaniu, to znaczy po około 6 tygodniach gnojowica podczas mieszania była bardziej płynna a zapach był mniej intensywny, zwłaszcza w porównaniu z oborą kontrolną. Te subiektywne spostrzeżenia stale wzrastały aż do ostatniego pobrania i mogą być potwierdzeniem wyników analiz.

Sucha masa

jbs güllezusatz: zawartość suchej masy w okresie próbnym

W przypadku starszych zwierząt, wstępna analiza daje wartość 9,3 %, w oborze kontrolnej, wartość ta była znacząco niższa – wynosiła 7,7 %. Podczas gdy wartości w oborze kontrolnej prawie się nie zmieniły, wartości w oborze gdzie stosowano dodatek zmniejszyły się. Pod koniec doświadczenia wartość wynosiła 6,7 %, czyli znacznie poniżej poziomu niż w oborze kontrolnej przy wartości 7,3 %.

Zmniejszenie zawartości włókna

jbs güllezusatz: zawartość włókna NDF

Analiza zawartości włókna (NDF / ADF) potwierdza efekt większej płynności i lepkości.

jbs güllezusatz: ciężko przyswajalne włókna ADF

Szczególnie spadł udział włókien niestrawnych (ADF).

jbs güllezusatz: zapach = utrata składników odżywczych !!!

Zapach = utrata składników odżywczych !!!

Zapach powstaje przez uwalnianie lotnych kwasów tłuszczowych, takich jak kwas octowy, kwas masłowy, oraz lotny amoniak.

jbs güllezusatz: udział amoniaku

Zaobserwowano redukcję zapachu, które w praktyce łączy się z obniżeniem zawartości amoniaku. Po wymieszaniu do środowiska jest oddawane mniej amoniaku, ponieważ zostaje on przekształcony przez bakterie w składniki odżywcze, które znajdują się w gnojowicy.

To może być również interesujące ...