Więcej osiągnięć z odpowiednimi

Dodatki paszowe

Dodatki paszowe z jbs mają na celu optymalizację wydajności inwentarza. Z tego powodu reprezentujemy firmy, które ukierunkowały się na całym świecie na odpowiednią specjalność. Dlatego możemy zaoferować Państwu specjalne produkty, które nie zawsze są dostępne na lokalnym rynku. Szczególnie w trudnych warunkach ekonomicznych, wielu rolników stara się znaleść i wykorzystać dostępne zasoby.

Dlatego skupiamy się na optymalizacji żywienia zwierząt oraz promowaniu ich zdrowia.