Sociale verantwoordelijkheid

In de voetsporen van de vredesnobelprijswinnaar

De firma joachim behrens scheessel gmbh heeft besloten een zogenaamde "Trustbank-sponsorship" in Ghana te ondersteunen bij de non- profit organisatie Opportunity International. De firma wil zich op deze manier ook op sociaal gebied engageren.

Waarom Opportunity International?

"Ondernemers moeten een voorbeeld van verantwoordelijk handelen zijn" volgens Joachim Behrens, eigenaar van de firma. "Wat ligt er dan meer voor de hand als een concept te ondersteunen dat door de vredesnobelprijs officieel werd geëerd? Het is voor ons belangrijk te helpen en de armoede vooral in Afrika te verzachten."

Opportunity International is een christelijke organisatie, die microfinanciering aan de basis voor de onderste laag van de maatschappij praktiseert. Ze geeft leningen aan arme, als ondernemer actieve mensen. Tegelijkertijd worden de kredietnemers geschoold in thema´s zoals management, gezondheid en AIDS preventie.

De pionier op het gebied van microfinanciering, Professor Yunus, sponsor bij Opportunity International, kreeg voor dit concept "hulp tot zelfhulp" in october 2006 de vredesnobelprijs.

www.oid.org - Opportunity International Deutschland

Dit zou u ook interessant kunnen vinden ...