orgacell sc®

aanvullend diervoeder met waardevolle eiwitten en levende gisten

Samengevat

  • prebiotische en probiotische gist werking in één product
  • hoog gehalte aan kwalitatief hoogwaardige zuivere eiwitten
  • levende gisten reguleren de zuurproductie in de pens
  • organisch gebonden sporenelementen uit gist

orgacell sc® is een hoogwaardige toevoegingsmiddel dat bestaat uit probiotische en prebiotische gistcomponenten. Een kleine hoeveelheid plant-aardige olie zorg voor een stofarme houding en een goede vloeibaarheid.

Verpakking

zak 20 kg

Toepassing

orgacell sc® wordt met andere droge componenten in de dagelijkse voedingsrantsoenen vermengd.

Dosering

40 g per dier/dag voor melkkoeien en meststieren. Bij een hogere melkproductie is het zinvol om de dosering tot en met 50 g of 60 g te verhogen.

Gist bevordert de diergezondheid

De buitenwand van de gistcel beschikt over een netwerk structuur dat een grote bindingscapaciteit heeft. Bij het gebruik van 500 g gist per t voer resulteert er een bindingsoppervlakte in de grootte van meerdere hectaren. Zware metalen, pathogenen en gifstoffen kunnen zich aan de gistcel wand verbinden en hierdoor niet in de bloedstroom terechtkomen, maar worden uitgescheiden. Celwand stoffen stimuleren ook het immuunsysteem.

Het ondersteunt niet alleen het lichaamseigen immuunsysteem, maar het leidt ook naar een hoger gehalte aan immunoglobulinen in de biestmelk. De betere gezondheidsstatus word zogezegd van de moeder dier direct aan het jonge dier doorgegeven.

Gist werkt positief in de maagdarmkanaal van het dier

Onder “probiotische“ werking van de gist verstaat men een positieve maar passieve werking op de aanwezige microbenpopulatie in het dier. Hoe beter de gunstige bacteriën in de pens en darmen, met voedingsstoffen, vitaminen enz. ondersteund worden, des te beter de voederconversie en de gezondheid van het dier.

Producten met levensvatbare mircro-organismen worden als “probiotisch“ gezien, die zich in de microflora van het dier vormen en een integraal onderdeel worden, ze hebben een positieve invloed op de microbenpopulatie. Dit onderdeel dient in orgacell sc® als een levende gist van de stam Saccharomyces cerevisiae.

Hoewel het gebruik van antibiotica de werking van de meeste bacteriele probiotica vernietigt, worden gisten hierdoor niet beïnvloed. Ze werken daarvoor ondersteunend en regenereren bij de toediening van antibiotica stoffen.

Talrijke voerproeven bewijzen, dat door levende gisten de voedingsinname en de prestaties van het dier verbeterd worden.

Gebruik van levende gisten – gemiddelde effect uit twee proeven

1. Veldonderzoek Frankrijk, 541 koeien van 22 bedrijven
2. Universiteit Utrecht, 67 koeien

melkvet & -eiwit-productie melkopbrengst
melkvet (g/dag) melkeiwit (g/dag)    
controle levende gisten controle levende gisten controle (kg/dag) levende gisten
1.  1199 1254 (+ 55 g) 894 938 (+ 44 g) 27,1 28,6 (+ 1,5 kg/d.)
2.  1360 1380 (+ 20 g) 1170 1230 (+ 60 g) 33,8 35,7 (+ 1,9 kg/d.)

bron: Lesaffre Feed Additives

Zeeftest

Rantsoen zonder levende gisten
Rantsoen zonder levende gisten

De zeef test geeft de mogelijkheid om een beeld te krijgen van de processen in het spijsverteringskanaal van de koe met de eenvoudigste middelen. Een fecale monster wordt dan geplaatst in een gewone huishoud zeef en gespoeld met water tot het water helder is. Wat overblijft zijn de onverteerde ingredienten. De hoeveelheid en type van residuen geven de intensiteit van de spijsvertering weer.

Rantsoen met levende gisten
Rantsoen met levende gisten

Levende gisten worden gevoedt, waar dit duidelijk zichtbaar is door een verminderde hoeveelheid residuen. Met name de hoeveelheid maiskorrels wordt verminderd.

Werking van in de orgacell sc® gebruikte levende gisten Saccharomyces cerevisiae in de pens

Levende gisten verbruiken zuurstof in de pens

orgacell sc: gehalte aan propionaat

Zuurstof heeft een giftig effect op de aanwezige micro-organismen in de pens. Levende gisten reduceren zuurstof, de cellulose-afbrekende bacteriën nemen dan toe. Dit kan worden gezien na een korte tijd in de excrementen van het dier (zie boven): vezels en graan resten nemen af. Door de binding van het zuurstof aan levende gisten staat er meer waterstof, voor de vorming van propionzuur, ter beschikking.

Zowel bij energie-arme voeding als ook tijdens de lactatie verhoogt de productie van propionzuur in de pens aanzienlijk bij droogstaande koeien. In de lever, wordt dit later in de energieleverancier glucose omgezet.

Levende gisten houdt de pens pH-waarde optimaal

orgacell sc: melkzuur afbrekende micro-organismen

Melkzuur verbruikende bacteriën worden bijzonder gestimuleerd en de populatie in de pens verhoogt aanzienlijk.

Door het verhogen van de omzetting van melkzuur in propionzuur wordt het risico van acidose bij toediening van energierijke rantsoenen bovendien gereduceerd.

Stabilisatie van de pH-waarde

orgacell sc: stabilisatie pH-waarde

De stabilisatie van de pH-waarde in de pens is bij energierijke rantsoenen van bijzonder belang (zie grafiek). Bij een verlaagde melkproductie is een vezelrijke voeding belangrijk, om de koe meer energie te geven (bovenste grafieklijn).

Neemt de prestatieniveau toe, dan zijn energierijke rantsoenen met zetmeel voeding / krachtvoer nodig. Deze resulteren in de afbraak van zetmeel / koolhydraten tot een hogere productie van melkzuur in de pens en daarmee tot een verlaging van de pH-waarde (onderste grafieklijn).

Bij een pH-waarde onder 5,8 bestaat het gevaar dat het slijmvlies van de pens door het zuur onherstelbaar beschadigd raakt en de pensbacteriën in grote aantallen afsterven. Tijdens de afbraak van bacteriën worden endotoxinen vrijgegeven, dit kan tot vergiftigings symptomen leiden zoals hoefbevangenheid en dergelijke. Met levende gisten kan deze ontwikkeling worden vermeden en de pH-waarde blijft op een veilige niveau, boven de 6 (middelste grafieklijn). Pensbacteriën en het slijmvlies van de pens worden hier beschermd.

Pens doorsnede
Pens doorsnede

Een dichte "gazon" van de darmvlokken beschikt over een krachtige pens.

Let op: Ontgiftingsfunctie vervalt!

Een belangrijke functie van de pens is de inrichting bij pH-waarden lager dan 6 tot minimum: de verwijdering van toxines door eencellige organismen zoals protozoa. De laatste gecompliceerde moleculen zoals mycotoxinen die afbreken, hebben een hogere pH-waarde nodig om hun levensfunctie in stand te houden. In een pens dat vaak een lage pH-waarde heeft, is het gevaar groot dat toxinen niet afgebroken worden en in verloop van tijd in de spijsverteringskanaal komen via het bloed, in de organen.

Dubbele bescherming tegen gifstoffen

Zowel het behoud van een goede pens pH-waarde op de levende gisten, als ook de bindingscapaciteit van de gistcel wanden uit de ingeactiveerde gisten, zorgen ervoor dat de dieren tegen de ziek makende invloed van endo- en mycotoxinen beschermd worden. Ook pathogenen zoals E. coli en salmonella gaan een verbinding met de celwand stoffen van gisten aan. Daarmee wordt de toegang in de bloedbaan voorkomen en de diergezondheid behouden.

Hoogwaardige voedsel voor pensmicroben

Pensmicroben gebruiken verteerbare eiwitten uit gisten, als voedselbron. Ze kunnen zelfs uit stikstof, aminozuren creëren. Dan nog hebben pensmicroben bepaalde eisen wat betreft de verzorging met eiwitten. Hoe beter de bron van voedsel, des te meer deze populatie zich kan ontwikkelen en de voer efficientie verbeterd wordt.

Geïnactiveerde gist is meer dan alleen een bron van eiwit

Geïnactiveerde gisten hebben geen voedingsstoffen nodig van het dier, maar bieden veel positieve stoffen voor de aanwezige microflora. Het eten wordt beter verteerd, met name de vezelachtige ingredienten.

Gistcellen slaan sporenelementen op, dat bijvoorbeeld aan aminozuren organisch verbonden zijn. Het vergemakkelijkt de opname van sporenelementen in de bloedbaan van het dier.

Een sterk team

Levende gisten en geïnactiveerde gisten tezamen vormen de gehele breedte van de positieve werking van gistcellen op de prestaties en gezondheid van het dier, dat is wat orgacell sc® bevat.

Levende gisten worden alleen in kleine hoeveelheden toegevoegd, zodat voor voldoende bindingscapaciteit van de gistcelwanden onder omstandigheden, niet genoeg materiaal beschikbaar wordt gesteld. Ook de hoeveelheid aan hoogwaardige eiwitten uit levende gisten zijn laag.

Door de hoge hoeveelheid geïnactiveerde gisten, van het dier, worden hoogwaardige aminozuren en celwand stoffen evenals organisch verbonden sporenelementen ter beschikking gesteld.

Dit zou u ook interessant kunnen vinden ...