orgacell sc® 5/10

pensoptimalisatie met levende gisten en hoogwaardige eiwitten

Samengevat

  • stabiliseert de pens, in het bijzonder bij stress
  • reduceert het acidoserisico
  • hoogwaardige eiwitten voor de pensmicroben
  • hogere vitamine- en biotineproductie in de pens
  • minder voerresten in de mest
  • GGO vrij

Betere voerbenutting – betere diergezondheid

orgacell sc® 5/10 bestaat uit een levende gist met beschermende coating, een inactieve gist en plantaardige olie. De beschermende coating is belangrijk, zodat de levende gist beschermt is tegen luchtintrede, vocht en kuilzuren en pas in de pens actief wordt. Inactieve gisten bevatten goed verteerbare, hoogwaardige eiwitten voor de pensmicroben, vitamines en organisch gebonden sporenelementen. Daarnaast bevatten zij gistcelwandstoffen, die het immuunsysteem bevorderen en ondersteunen. Met behulp van een speciale techniek maakt de plantaardige olie het product stofvrij en kunt u het zonder problemen in andere droge componenten of door het voer mengen.

Verpakking

zak 20 kg

Gebruik

orgacell sc® 5/10 wordt met 20 gram per dier per dag in uw TMR of tussen een droge voercomponent zoals granen gemengd.

Tipp: in stresssituaties zoals een hoge melkopbrengst, voeromstelling of hitte is het zinvol de dagelijks gevoerde massa naar 30 gram per dier te verhogen.

orgacell sc 5/10: IgG-gehalte kolostrum en kalverserum

De gebruikte inactieve gisten zorgen door hun grote volume bij weinig gewicht voor een precieze verdeling. De belangrijkste periode voor het toepassen van orgacell sc® 5/10 is ongeveer 4 weken voor het afkalven tot het einde van de lactatieperiode. Proeven toonden aan, dat het voeren van levende gisten 4 weken voor het afkalven, het gehalte aan immuunglobulines in het kalf verhoogt. Zo profiteerd niet alleen de koe zelf, maar ook de volgende generatie al van levende gisten.

Levende gisten werken natuurlijk in elke pens, dus ook bij mestvee of jongvee, zodat orgacell sc® 5/10 ook in voerresten, die bij uw jongvee voorgelegd worden, niet verloren gaat. Het is – zoals normaal – natuurlijk altijd belangrijk, dat voerresten in goede staat zijn.

Gebruik van levende gisten – gemiddelde effect uit twee proeven

1. Veldonderzoek Frankrijk, 541 koeien van 22 bedrijven
2. Universiteit Utrecht, 67 koeien

melkvet & -eiwit-productie melkopbrengst
melkvet (g/dag) melkeiwit (g/dag)    
controle levende gisten controle levende gisten controle (kg/dag) levende gisten
1.  1199 1254 (+ 55 g) 894 938 (+ 44 g) 27,1 28,6 (+ 1,5 kg/d.)
2.  1360 1380 (+ 20 g) 1170 1230 (+ 60 g) 33,8 35,7 (+ 1,9 kg/d.)

bron: Lesaffre Feed Additives

Gisten hebben al lang een vaste plek in de veevoeding. Talrijke onderzoeken tonen aan, dat deze duidelijke effecten op de opbrengst en gezondheid hebben. Door de combinatie van levende en inactieve gisten heeft u een veelvoud aan positieve effecten.

Zeeftest

Rantsoen zonder levende gisten
Rantsoen zonder levende gisten

De zeef test geeft de mogelijkheid om een beeld te krijgen van de processen in het spijsverteringskanaal van de koe met de eenvoudigste middelen. Een fecale monster wordt dan geplaatst in een gewone huishoud zeef en gespoeld met water tot het water helder is. Wat overblijft zijn de onverteerde ingredienten. De hoeveelheid en type van residuen geven de intensiteit van de spijsvertering weer.

Rantsoen met levende gisten
Rantsoen met levende gisten

Levende gisten worden gevoedt, waar dit duidelijk zichtbaar is door een verminderde hoeveelheid residuen. Met name de hoeveelheid maiskorrels wordt verminderd.

Werking van in de orgacell sc® 5/10 gebruikte levende gisten Saccharomyces cerevisiae in de pens

Levende gisten verbruiken zuurstof in de pens

orgacell sc 5/10: gehalte aan propionaat

Zuurstof werkt op de meeste micro-organismen in de pens toxisch. Levende gisten reduceren zuurstof, waardoor de vezelafbrekende micro-organismen toenemen. Dit ziet u na een korte tijd in de excrementen van het dier (zie boven): vezels en graan resten nemen af. Door de binding van het zuurstof aan levende gisten komt er meer waterstof voor de vorming van propionzuur ter beschikking.

Zowel bij energie-arme voeding als ook tijdens de lactatie verhoogd de productie van propionzuur in de pens aanzienlijk bij droogstaande koeien. In de lever, wordt dit later in de energieleverancier glucose omgezet.

Levende gisten houdt de pens pH-waarde optimaal

orgacell sc 5/10: melkzuur afbrekende micro-organismen

Melkzuur verbruikende bacteriën worden bijzonder gestimuleerd en de populatie in de pens verhoogd aanzienlijk.

Door het verhogen van de omzetting van melkzuur in propionzuur wordt het risico van acidose bij toediening van energierijke rantsoenen bovendien gereduceerd.

Stabilisatie van de pH-waarde

orgacell sc 5/10: stabilisatie pH-waarde

De stabilisatie van de pH-waarde in de pens is bij energierijke rantsoenen van bijzonder belang (zie grafiek). Bij een verlaagde melkproductie is een vezelrijke voeding belangrijk, om de koe meer energie te geven (bovenste grafieklijn).

Neemt het prestatieniveau toe, dan zijn energierijkere rantsoenen met zetmeel voeding / krachtvoer nodig. Dit resulteert door de afbraak van zetmelen / koolhydraten in een hogere melkzuurproductie in de pens en daarmee tot een verlaging van de pH-waarde (onderste grafieklijn).

Bij een pH-waarde onder de 5,8 bestaat het gevaar dat het slijmvlies van de pens door het zuur onherstelbaar beschadigd wordt en de pensbacteriën in grote getallen afsterven. Tijdens de afbraak van bacteriën worden endotoxinen vrijgegeven, dit kan tot vergiftigings symptomen leiden zoals hoefbevangenheid en dergelijke. Met levende gisten kan deze ontwikkeling worden vermeden en de pH-waarde blijft op een veilig niveau, boven de 6 (middelste grafieklijn). Pensbacteriën en het slijmvlies van de pens worden hierdoor beschermd.

Pens doorsnede
Pens doorsnede

Een dichte "gazon" van de darmvlokken beschikt over een krachtige pens.

Let op: Ontgiftingsfunctie vervalt!

Door lage pH waarden onder de 6 kan de pens niet meer goed haar ontgiftingsfunctie waarnemen. De afbraak van toxines door eencellige organismen zoals de protozoa is geremt. Deze bouwen gecompliceerde moleculen zoals mycotoxines af en hebben hogere pH-waardes nodig, om zelf te overleven. In een pens die vaak een lage pH-waarde heeft, is het gevaar groot, dat toxinen niet afgebroken worden en in verloop van tijd in het spijsverteringskanaal terecht komen via het bloed, in de organen.

Een goed functionerende pens is de basis voorwaarde voor een gezonde, krachtige koe. De pens micro-organismen werken anaëroob. Hoe meer micro-organismen in de pens actief zijn, des te beter de verwerking van het voedsel. Één doel van het voeren moet dus zijn, een optimaal millieu voor de pensbacteriën te installeren. orgacell sc® 5/10 verhoogt de microbiele populatie in de pens. De inactieve gist uit het orgacell sc® 5/10 voedt de pensmicroben en ondersteund hun ontwikkeling. orgacell sc® 5/10 helpt zodoende de koe bij een effectievere voerbenutting en een verbeterde voeropname.

Gist – het multitalent

Levende gisten kunnen zonder problemen in gedroogde vorm overleven. Door contact met vocht of warmte worden zij weer actief. De beschermende coating helpt voorkomen, dat de levende gisten op de voertafel beginnen te werken, maar pas in de pens van de koe. In de pens leven de gisten maar een paar dagen, vermenigvuldigen kunnen zij zich in het pensmillieu niet. Daarom is een dagelijkse dosering nodig. In één gram gedroogde levende gist zitten zo‘n 10 miljard gistkiemen. Omdat u maar weinig (3 - 6) gram levende gist per dier per dag nodig heeft, zijn er andere componenten gebruikt, om een goede verdeling te realiseren.

Inactieve gisten zijn droog en poedervormig, waarbij de gistcellen niet meer wakker kunnen worden. Het is fysiologisch gezien hoogwaardiger als plantaardige componenten zoals granen of raap. Door een speciale techniek wordt orgacell sc® 5/10 m. b. v. plantaardige olie een stofvrij, niet plakkend voermiddel, wat tevens goed gemengd kan worden.

Hoogwaardig voedsel voor de pensmicroben

Pensmicroben gebruiken verteerbare eiwitten uit gisten als voedselbron. Ze kunnen zelfs uit stikstof aminozuren creëren. Toch stellen de pensmicroben bepaalde eisen aan de eiwitverzorging. Hoe beter de bron van voedsel, des te beter kan zich de populatie ontwikkelen, wat de voerefficiëntie duidelijk verbeterd.

Geïnactiveerde gisten zijn meer dan alleen een bron van eiwit

Inactieve gisten stellen voor de microflora in de pens veel goede stoffen ter beschikking.

Gistcellen slaan sporenelementen op, dat bijvoorbeeld aan aminozuren organisch verbonden zijn. Het vergemakkelijkt de opname van sporenelementen in de bloedbaan van het dier. Gistcelwanden binden gifstoffen en kiemen en activeren het immuunsysteem.

Een sterk team

Levende gisten en geïnactiveerde gisten tezamen vormen de gehele breedte van de positieve werking van gistcellen op de prestaties en gezondheid van het dier, dat is wat orgacell sc® 5/10 bevat.

Dit zou u ook interessant kunnen vinden ...