jbs güllezusatz

mestveredeling voor minder verliezen

Samengevat

 • vezelafbrekende enzymen worden geproduceerd
 • verhoogt de vloeibaarheid
 • meer gebonden stikstof
 • vermindert voedingsverlies 
 • vermindert de inspanning m.b.t. roeren en pompen
 • vermindert de geuremissies
 • positieve invloed in biogasinstalatie
 • veilig voor dieren en milieu

Mest is waardevol! Geur = verlies

De uitscheidingen van onze dieren op de boerderij zitten vol voedingsstoffen, omdat het voer van de dieren deels wordt afgebouwd. Onverteerbare vezels en ingrediënten belanden meestal in de mest en leidt tot de vorming van drijvende lagen en slechte viscositeit.

jbs güllezusatz: mest is waardevol! geur = verlies

Geuren kunnen niet worden vermeden. Deze duiden op vervlieging en verlies van voedingsstoffen, welke wij als geur waarnemen. Dus vorming van vluchtige ammoniak uit de omzetting van ureum, evenals de vorming van geurintensieve vluchtige vetzuren zoals boterzuur en azijnzuur.

jbs güllezusatz – mesttoevoeging ondersteund bij het beheren van de omzettingsprocessen in de vloeibare mest en controleert dat zowel vezelmateriaal wordt verminderd, evenals dat minder voedingsstoffen verloren gaan.

Mest is een waardevolle substantie – herwaarderen is de moeite waard!

Des te meer de mest beweegt en des te langer het wordt opgeslagen ontstaat er een verlies van voedingswaarden. De bacteriën in jbs güllezusatz gebruiken de voedingsstoffen in de mest voor vermeerdering en produceren vezelafbrekende enzymen. Daarmee kunnen vaste stoffen in de mest afgebroken worden, de inspanning van roeren en pompen vermindert sich. De mest laat zich beter op het land verdelen.

jbs güllezusatz is een diepgevroren poeder van levende micro-organismen welke in kleine hoeveelheden wordt toegevoegd aan de mest. De aard van de vloeistofopslag speelt geen rol. De toevoeging is elke 2 weken, afhankelijk van het aantal dieren en de hoeveelheid aanwezige mest: het beste tijdens het roeren, is het mengsel te verdunnen met water en door de kolom direct door de roosters in het mestkanaal aan de mest toevoegen.
jbs güllezusatz functioneert bij elke temperatuur en kan ook wanneer het vriest worden ingezet.

Verpakking

aluminium zak van 500 gram

Hoe op te slaan

Op een koele, droge plaats bewaren, het beste in de koelkast. Na het openen en gebruiken van de poeder goed afsluiten. (klem, elastiek of tape).

jbs güllezusatz bevat geen chemische of watervervuilende ingrediënten. Mest van elke diersoort kan worden opgewaardeerd met jbs güllezusatz.

Dosering elke 14 dagen

Aantal koeien / mastveejbs güllezusatz
1 3,5 g
50 175 g
100 350 g
200 700 g
400 1400 g
etc.  
Aantal slacht­varkensjbs güllezusatz
1 0,5 g
500 250 g
1000 500 g
2000 1000 g
3000 1500 g
etc.  
Aantal zeugenjbs güllezusatz
1 1,2 g
100 120 g
200 240 g
400 480 g
800 960 g
etc.  
Aantal gespeende biggen (8 - 28 kg)jbs güllezusatz
1 0,1 g
200 20 g
400 40 g
800 80 g
1600 160 g
etc.  

Effecten op de mest

Effect nummer 1 – vloeibaarheid

De bactërien in jbs güllezusatz voeden zich d.m.v. voedingsstoffen in de mest en produceren vezel-afbrekende enzymen. Zodoende kunnen vaste stoffen in de mest afgebouwd worden. Daardoor kan met minder inspanning geroerd of omgepompt worden. Containers laten zich goed leegmaken, minder modderige droesem. En bij het aanbrengen op het land verdeeld de mest zich veel gelijkmatiger.

Effect nummer 2 – geur vermindering

jbs güllezusatz: effect op vluchtige vetzuren

De geurhinder voor de buren, voor u en ook voor de dieren in de stal neemt merkbaar af. Niet alleen ammoniak karakteriseert de geur van de mest, ook de vluchtige vetzuren produceren onaangename geuren.

jbs güllezusatz bind vluchtige vetzuren, welke later, wanneer de mest gebruikt word in een biogasinstalatie, in methaan wordt omgezet.

Effect nummer 3 – biogas

jbs güllezusatz: testresultaten methaanopbrengst
Laboratorium van de Hessense overheid voor landbouw, agrarisch centrum Eichhof

De effecten van de jbs güllezusatz op biogasproductie werden bepaald in een batch experiment. Bij fermenteren met jbs güllezusatz behandelde mest in de fermentator, toonde zich een meer positief effect op gasproductie. Er werd zowel bij de zuivere mest alsook bij de variant met mest en mais een om 5 % hoger metaanopbrengst gemeten. Dit experiment laat zien dat er een hoger nutriënt-gehalte in de behandelde mest aanwezig was, die door de bacteriën in de fermentatie in biogas kon worden omgezet.

Impressies uit de praktijk

jbs güllezusatz: de toepassing is ongecompliceerd
Samengevat
 • de toepassing is ongecompliceerd/eenvoudig
 • reductie van de vezelfractie NDF (neutral detergent fibre) met name de moeilijk te verteren ADF (acid detergent fibre)
 • vermindering van ammoniumgehalte-N
 • opmerkelijke verbetering in de roercapaciteit
 • opmerkelijke vermindering van geur tijdens het roeren

jbs güllezusatz is ingezet op een boerderij met runderen onder praktische omstandigheden met begeleidende analysis van de mest. De jbs güllezusatz werd gebruikt in twee quasi-identieke stallen met bijna 200 dieren, elk met de laatste mest. Elke veertien dagen werd jbs güllezusatz opgelost in water en op verschillende plaatsen in de mestkelder toegevoegd. Voordien werden monsters genomen die werden getest op ingrediënten bij een Duits onderzoek centra.

Aangezien de dieren in de controlestal wat jonger waren dan in de behandelde stal, waren de aanvankelijke waarden verschillend, met name wat de inhoud van de drogestofgehalte betreft. Bijzonder interessant was de duidelijke verschillende ontwikkeling van sommige parameters over de gehele testperiode. Het rantsoen ontwerp was in beide stallen gelijk, en gedurende de testperiode is deze niet veranderd.

Na de vierde toepassing, ongeveer 6 weken later, bleek dat de mest vloeibaarder leek te zijn geworden en dat de geurontwikkeling minder was, vooral in de controle stal. Deze subjectieve waarnemingen werden continu versterkt tot de laatste steekproef en zijn door middel van de analyseresultaten bevestigd.

Drogestofgehalten

jbs güllezusatz: drogestofgehalte tijdens de proefperiode

Bij oudere dieren kwam de eerste analyse op van 9,3 %. In het controlecentrum lag de waarde significant lager met 7,7 %, terwijl de waarde in de controlestal nauwelijks veranderde daalde de inhoud in de behandelde stal continue. Op het einde lag het met 6,7 % duidelijk lager dan in de controlestal met 7,3 %.

Reductie van vezelfracties

jbs güllezusatz: vezelfracties NDF

De analyse van de vezelfracties (NDF/ADF) bevestigen de indruk van een hogere vloeibaarheid en viscositeit.

jbs güllezusatz: zwaar verteerbare vezels ADF

Vooral het aandeel van de vezels die moeilijk te verteren zijn (ADF) ging terug.

jbs güllezusatz: geuren = voedingsstoffenverlies !!!

Geuren = voedingsstoffenverlies !!!

Geuren ontstaan door vrijzetting van vluchtige vetzuren zoals azijn en boterzuren, als ook door gasvormige ammoniak.

jbs güllezusatz: aandeel ammoniak-N

De waarneming van de geurreductie in de praktijk, samen met de verminderde inhoud van ammonium-N. Bij roeren wordt minder ammoniak vrijgegeven aan het milieu, aangezien dit blijft als voedingsstof omgezet door bacteriën in de mest.

Dit zou u ook interessant kunnen vinden ...