Doplňkové krmivo pro

Telata

Nejdůležitější fází v odchovu telat je období sání. Zkušenosti z praxe dokazují, jak důležité je správné nastavení krmení v chovu telat. V tomto období se vytváří pilíř pro zdraví a užitkovost dojnic nebo býků. Od období otelení do odstavu telat nábízíme našim zákazníkům portfolio z produktů vytvořených ve spolupráci s naším partnerem pro vývoj produktů na mléčné bázi a inovativních produktů z vlastního vývoje firmy jbs.