• CZ jbs
  • Impresum | zásady ochrany osobních údajů

Impresum | zásady ochrany osobních údajů

joachim behrens scheessel gmbh
Milchstraße 1
D-27374 Visselhövede

Tel.: +49 4262 - 20 74 -0
Fax: +49 4262 - 300 98 19

Jednatelé: Hans-Hinrich Hastedt, David Vesper, Joachim Behrens
Správce ochrany osobních údajů: Oliver Meyer

Společnost zapsaná u rejstříkového soudu ve Walsrode
Číslo obch. rejstříku: HRB 70707
DIČ: DE 116 327 000

VOP

Ve všech obchodních vztazích platí naše Všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky

Odpovědnost za odkazy, autorská práva

Naše webové stránky obsahují odkazy na externí stránky jiných provozovatelů. Neneseme odpovědnost za obsah cizích webových stránek, ani za obsah stránek na naši webovou prezentaci odkazujících. Za obsah stránek, na které odkazujeme, zodpovídá výlučně provozovatel příslušných stránek. Tyto odkazy mají výhradně informativní charakter, posuzovat jejich obsah nám nepřísluší.

Naše webové stránky jsou umístěny na serverech společnosti Host Europe GmbH. Společnost joachim behrens scheessel gmbh nemá vliv na dodržování standardů ochrany dat při jejich zpracovávání (zadávání do formulářů).

Shromážděné informace slouží pouze pro interní účely, společnost neposkytuje tyto informace třetím osobám.

Šíření a další použití ilustrací zobrazených na našich webových stránkách je možné pouze s výslovným souhlasem firmy joachim behrens scheessel gmbh.

Podle § 23 zákona o autorských právech k uměleckým dílům (Kunsturheberrechtsgesetz - dále jen KUG), ztrácí každý účastník nebo návštěvník veřejné akce právo k vlastní podobizně, které mu jinak podle § 22 KUG náleží. V § 22 KUG se uvádí, že podobizny smějí být šířeny a zveřejňovány pouze se souhlasem osob na nich zobrazených. V § 23 KUG je toto právo omezeno, vysloveně se zde uvádí: - Bez souhlasu, který je podle § 22 nezbytný, mohou být šířeny a zveřejňovány: fotografie z veřejných shromáždění, slavnostních průvodů a podobných událostí, kterých se zobrazené osoby účastnily.

Veškeré fotografie, které jsou na těchto stránkách zveřejňovány, byly pořízeny na veřejných akcích. Za veřejnou akci je považována taková událost, která byla propagována a avizována na veřejných prostranstvích a/nebo v médiích.

Podle § 94 zákona o autorských právech (Urheberrechtsgesetz) má tvůrce filmu výhradní právo na rozmnožování, rozšiřování a veřejnou prezentaci nebo vysílání obrazových nebo audiovizuálních nosičů, na kterých je filmové dílo zaznamenáno. - Toto platí také pro internet.

Byla-li na webových stránkách zveřejněna nějaká fotografie, kterou je třeba odstranit, jsme kdykoli ochotni takovému přání vyhovět. Využijte v takovém případě kontaktů uvedených v sekci "Impresum", příslušnou fotografii co nejrychleji odstraníme.

Autorská práva k uveřejněným fotografiím: jbs, adpic - M.Kempf

Zdroj: www.datenschutzbeauftragter-info.de